Čo v skutočnosti zabilo Patrika Swayzeho? Rakovina to nebola!

Na fotografii môžeme vidieť, čo je podľa lekárov P. Swayzeho „výborná odozva“ na štandardnú onkologickú liečbu. V marci 2008 bola slávnemu hercovi Patrickovi Swayzemu diagnostikovaná rakovina pankreasu.

Ide o jeden z najťažších druhov rakoviny, pri ktorej má lekárska elita žalostne nízku úspešnosť liečby a väčšina ich pacientov zomiera do dvoch rokov od určenia diagnózy. Mnohí oveľa skôr.

Prípad Patrika Swayzeho
Swayzeho prípad bol v mainstreamových médiách intenzívne publikovaný. Zničujúce účinky liečby sú zrejmé z jeho fotografií. Patrick Swayze zomrel dva roky od určenia diagnózy a choroba u neho prebiehala obvyklým spôsobom. Od toho momentu bola úroveň jeho života úplne zničená.

Patrickovi lekári sa verejne chválili výsledkami jeho liečby, ako keby reprezentovali zlatý štandard zdravotnej starostlivosti. „Výbornú odozvu na liečbu“, ako si ju predstavujú Swayzeho lekármi, môžeme vidieť na úvodnej fotografii. A zrejme už poznáte konečný výsledok tejto „výbornej odozvy na liečbu“ z iných médií.

Článok pokračuje na ďalšej strane.