Na stretnutie s rodinou pri štedrovečernom stole môžeme, zdá sa, tento rok zabudnúť. Hrozí vám pokuta až 1 659 eur!

Na stretnutie s priateľmi pri vianočnom punči či rodinou pri štedrovečernom stole môžeme, zdá sa, tento rok zabudnúť. Aspoň tí, ktorí chcú dodržiavať zákon a vyhnúť sa pokute 1 659 eur.

Vláda ešte začiatkom novembra schválila uznesenie, ktorým predĺžila zákaz zhromažďovania sa v počte nad šesť osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, do 29. decembra. Čo to v praxi môže znamenať, naznačuje stanovisko ministerstva spravodlivosti k tomuto uzneseniu.

V ňom sa uvádza, že zhromaždenia v obydlí aj exteriéri, ako napríklad organizované rodinné oslavy, slávnosti, stretnutia priateľov nad pokrmom či stolové spoločenstvá, by mali byť zakázané.

„Ak by sa presadil výklad prezentovaný ministerstvom spravodlivosti, je otázkou, ako by sa malo pristupovať k rodinným návštevám počas vianočných sviatkov. Nepochybne takéto návštevy môžeme zaradiť pod ,organizované rodinné oslavy, slávnosti, stretnutia priateľov nad pokrmom‘,“ upozorňuje právnik Vincent Bujňák.

Článok pokračuje na ďalšej strane.