Smutné správy: Náhle ZOMREL slovenský pesničkár a spisovateľ!

Zo slovenského hudobného šoubiznisu prišla nečakaná a smutná správa. Vo veku 70 rokov náhle zomrel obľúbený pesničkár, dramatik a spisovateľ. Umelec ale zároveň ešte donedávna pracoval na Úrade verejného zdravotníctva v tíme hlavného hygienika.

Vo veku 70 rokov zomrel v nedeľu (12. 2.) bývalý pracovník odboru preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Bol tiež členom poradného zboru hlavného hygienika SR pre odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie. ÚVZ o tom informoval na svojom webe.

„SR zastupoval vo viacerých medzinárodných pracovných skupinách pre oblasť ochrany zdravia pri práci. Dlhodobo sa špecializoval na problematiku ochrany zdravia pred expozíciou fyzikálnym faktorom v pracovnom prostredí, podieľal sa na tvorbe mnohých legislatívnych úprav v oblasti verejného zdravotníctva,“ priblížil.

Článok pokračuje na ďalšej strane.