Povinné očkovanie je nevyhnutné, pripomína Úrad verejného zdravotníctva!

„Očkovanie bolo na Slovensku zavedené v 50-tych rokoch 20. storočia. Vďaka pravidelnému povinnému očkovaniu sa podarilo vyhubiť detskú obrnu a eliminovať také závažné infekcie ako záškrt a tetanus detí a mladistvých.

Výskyt ostatných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním, sa výrazne redukoval,“ pripomenul Úrad verejného zdravotníctva pri príležitosti končiaceho Európskeho imunizačného týždňa.

Na Slovensku sa deti v súčasnosti povinne očkujú proti desiatim závažným infekčným ochoreniam.

Napriek tomu, že viaceré ochorenia sa u nás aktuálne nevyskytujú, povinné očkovanie je nevyhnuté. Pri súčasnej mobilite obyvateľov nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia na Slovensko vylúčené. Na sociálnej sieti to pripomenul Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pri príležitosti Európskeho imunizačného týždňa.

Článok pokračuje na ďalšej strane.