Slovensko v slzách: Opustila nás významná osobnosť!

Slovensko zasiahla veľmi smutná správa. Navždy nás totiž opustila významná vedecká osobnosť, ktorá sa vo svojom obore zaradila medzi najrešpektovanješie špičky.

Vyštudoval matematiku v roku 1958 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1969 – 1970 pracoval na Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied, kde absolvoval doktorandské štúdium v roku 1964 pod vedením profesora Jaroslava Kurzweila z Prahy.

Po roku 1970 pôsobil na Matematickom ústave Slovenskej akadémie vied, od roku 1974 na FMFI UK. Najvyššiu vedeckú hodnosť DrSc. získal v roku 1978 a za profesora bol vymenovaný v roku 1991.

Okrem dlhoročného pôsobenia na FMFI UK bol aj hosťujúcim profesorom na univerzite vo Florencii, viackrát na Michiganskej štátnej univerzite i na univerzitách vo Viedni, v Tokiu, Nice a Paríži.

Článok pokračuje na ďalšej strane…