TEST, ktorý zvládnu len ľudia s IQ nad 150! Skúste si ho

Autorom tohto vedomostného kvízu je Michael Rogers, ktorý tvrdí, že pre jeho zvládnutie musíte mať nadpriemerné IQ, to znamená väčšie ako 150.

Inak nemôžete uspieť. Test, ktorý sa skladá z historických, geografických i náboženských otázok, zverejnil na webe Playbuzz.

1. Kde sa na narodil Ježiš?

a) Nazaret b) Betlehem c) Sephora d) Jeruzalem

2. Rýchlosť svetla je rýchlejší ako rýchlosť zvuku.

a) pravda b) nepravda

3. Aké je hlavné mesto Afganistanu?

a) Kábul b) Rabat c) Rijád d) Bejrút

4. Kto vyvinul kníhtlač?

a) Louis Pasteur b) Johannes Gutenberg c) Galileo Galilei d) Nikola Tesla

5. Kto napísal Knihu zjavenia?

a) Jan b) Andrej c) Jakub

6. Ktoré z týchto dvoch gréckych mestských štátov uplatňovalo priamu demokraciu?

a) Sparta b) Atény

7. Ktorý fyzik napísal knihu Stručná história času?

a) Stephen Hawking b) Marie Curie c) Charles Darwin d) Albert Einstein

8. Eva Perónová bola prvou dámou

a) Mexika b) Argentíny c) Brazília

9. J. F. Kennedy bol zavraždený v roku

a) 1973 b) 1963

10. V okolí ktorej rieky sa rozvinula civilizácie Egypta?

a) Ganga b) Níl c) Žltá rieka c) Temža

11. Ktorá rieka tečie cez Londýn?

a) Volga b) Temža c) ​​Dunaj

12. Kedy sa začala 1. svetová vojna?

a) 1918 b) 1914

13. Ktoré z týchto miest nie je hlavné mesto?

a) Toronto b) Bukurešť c) Varšava d) Manila

14. Kedy Japonci napadli Pearl Harbour?

a) 1941 b) 1961

15. Aké je prvé z Desatoro božích prikázaní?

a) Nepokradneš b) Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa c) Nezabiješ d) Cti otca svojho i matku svoju

16. Aký názov má sčasti autobiografická kniha Adolfa Hitlera?

a) Buddenbrookovci b) Môj boj c) Atramentové srdce d) Proces

17. Akú tekutinu pumpuje ľudské srdce?

a) Krv b) HO c) H2O

18. Ako sa volal prvý cestovateľ zo západu, ktorý prešiel naprieč Čínou?

a) Marco Polo b) Krištof Kolumbus

19. Kto pokrstil Ježiša?

a) Andrej Krstiteľ b) Ján Krstiteľ c) Jakub Krstiteľ d) Peter Krstiteľ

20. Ktorá z týchto civilizácií pretrvala najdlhšie?

a) Čínska b) Egyptská c) Hinduistická

21. Ktorý z týchto hudobných nástrojov má klávesy, pedále a krídla?

a) piano b) harfa c) husle

22. Ktoré z týchto miest je hlavné mesto Taiwanu?

a) Tchaj-pej b) Soul c) Kuala Lumpur d) Bangkok

23. Kedy Boh stvoril muža?

a) prvý deň b) šiesty deň

24. Američania sa angažovali vo vojne v Kórei v

a) v osemdesiatych rokoch 20. storočia b) v päťdesiatych rokoch 20. storočia

25. Kto definoval Zákon zemskej príťažlivosti po tom, čo uvidel padať jablko zo stromu?

a) Isaac Newton b) Thomas Edison c) Archimedes d) Albert Einstein

Správne odpovede nájdete na ďalšej stránke …