Mikasov úrad vydal novú vyhlášku: Bez negatívneho testu na COVID-19 nebudete môcť ísť na tieto miesta

Od budúcej stredy bude zakázaný vstup zamestnancov na pracovisko bez negatívneho COVID-19 testu. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ), ktorá je účinná od 27. januára.

„Vyhláška upravuje zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa, či povinnosť prevádzkovateľov, vrátane škôl a školských zariadení, zamedziť vstupu osôb do priestorov ich prevádzok, pričom stanovuje množstvo výnimiek z tejto povinnosti pre rôzne skupiny osôb,“ uvádza ÚVZ.

Výnimky zo zákazu vychádzania
Skríningu sa nakoniec nemusia zúčastniť osoby, pre ktoré bude platiť výnimka zo zákazu vychádzania aj bez negatívneho testu. Ide o:

 • ľudí s poruchou autistického spektra alebo s ťažkým, vrodeným alebo získaným
 • imunodeficitom
 • onkologických pacientov
 • osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém
 • ľudí, ktorí sú na PN
 • deti do 10 rokov
 • seniorov nad 65
 • ľudí, ktorí prekonali covid-19
 • zaočkovaných (min 14 dní od druhej dávky)
 • žiakov nultého, prvého až štvrtého ročníka ZŠ
 • deti, ktoré idú o zariadenia poradenstva a prevencie
 • žiakov ZŠ so špeciálnymi potrebami vo všetkých ročníkoch

Článok pokračuje na ďalšej strane.