Učiteľka dala deťom za úlohu napísať Bohu svoje želania. Jeden zo žiakov dokonca rozrušil manžela učiteľky! Bolo v ňom napísané toto…

Zsuzsa je mladá matka po tridsiatke, ktorá pracuje aj ako učiteľka na neďalekej základnej škole. S manželom majú malého syna Benceho, ktorý má 8 rokov.

Bence chodí do tej istej školy, kde učí jeho matka. Jedného dňa dala Zsuzsa deťom napísať príbeh, ktorým mali vyjadriť Bohu (alebo akejkoľvek bytosti, v ktorú deti verili, že je veľká a schopná robiť zázraky) svoje najväčšie želania, ktoré by chceli vidieť splnené.

Večer doma Zsuzsa opravovala detské práce, keď si jej manžel všimol, že jej tvár bledne a svet akoby pred ňou potemnel.

Keď sa spýtal, čo sa deje, požiadala manžela, aby jej prečítal jednu z detských prác. Manžel začal čítať:

Článok pokračuje na ďalšej strane.