Výrobca vakcíny proti koronavírusu zverejnil nežiaduce vedľajšie príznaky: Toto je zoznam tých najčastejších!

Na Slovensku sa začalo očkovanie proti koronavírusu. Ako je možné, že vakcína bola vyvinutá tak rýchlo? Aké sú riziká? Aká je účinnosť vakcíny? Na akom princípe funguje? Prinášame odpovede na najčastejšie otázky. Informácie sme zostavili z relevantných zdrojov.

V posledných rokoch dochádza vo svete i na Slovensku k vlne antivakcinačných aktivít, ktoré spochybňujú očkovanie, preceňujú reakcie po očkovaní, alebo dávajú do príčinnej súvislosti s očkovaním niektoré závažné poruchy zdravia, najmä neurologické (napr. autizmus po očkovaní proti osýpkam, roztrúsená skleróza po očkovaní proti vírusovému zápalu pečene typu B, syndróm náhleho úmrtia dojčiat po očkovaní proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu, …). Pritom seriózne štúdie tieto pseudoargumenty spoľahlivo vyvrátili.

Aký význam má očkovanie?
Očkovanie predstavuje jednak osobnú ochranu jednotlivca, ktorý je očkovaný a tiež kolektívnu ochranu komunity, res. spoločnosti. K tom je potrebné preočkovať viac ako 60 – 70 % populácie v prípade COVID-19 (tzv. kolektívna ochrana).

Akou vakcínou sa bude očkovať na Slovensku?
Európska lieková agentúra (EMA) odporučila udelenie podmienečnej registrácie pre vakcínu na prevenciu ochorenia COVID-19 s názvom Comirnaty od konzorcia Pfizer a BioNTech. Vakcína spĺňa všetky požiadavky na bezpečnosť, účinnosť a kvalitu vakcín platné v Európskej únii.

Článok pokračuje na ďalšej strane.